علوم ارتباطات

منبع پایان نامه : پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی بازتاب هویت فرهنگی با توجه به نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک

با عنوان : مطالعه بازتاب هویت فرهنگی با در نظر داشتن نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

عنوان:

مطالعه بازتاب هویت فرهنگی با در نظر داشتن نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک

(بیشتر…)

By 92, ago