با عنوان : بررسي ارتباط بین بهره گیری از شبكه‌هاي اجتماعي و گرایش ديني(مورد پژوهي دانشجويان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران)

 

دانشگاه سوره
دانشكده فرهنگ و ارتباطات

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته ارتباطات

عنوان:

بررسي ارتباط بین بهره گیری از شبكه‌هاي اجتماعي و گرایش ديني(مورد پژوهي دانشجويان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران)

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا رسولی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………. 06

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1) بيان مسأله   ………………………………………………………………………………………………   13

2-1) اهميت و ضرورت انجام پژوهش   ……………………………………………………………. ……… .16

3-1) اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………..   20

1-4) سؤالات پژوهش   ………………………………………………………………………………………   21

5-1) فرضيه‌هاي پژوهش   ………………………………………………………………………………… .. 23

6-1) كاربران پژوهش   ………………………………………………………………………………………. 23

7-1) محدوديت‌هاي پژوهش   ……………………………………………………………………………. .. .. 24

– فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………. 25

1-2) پیشینه پژوهش   ……………………………………………………………………………………… …. 26

2-2) مفاهيم نظري   ……………………………………………………………………………………….. . 28

3-2) مباني نظري   ………………………………………………………………………………………….   63

4-2) چارچوب نظري   …………………………………………………………………………………….. .. 98

– فصل سوم: روش اجراي تحقيق

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………… 126

1-3) روش پيمايشي و كاربرد آن   ………………………………………………………………………….   128

2-3) جامعه آماري و واحد تحلیل   ………………………………………………………………………….   129

3-3) روش نمونه‌گیری و حجم نمونه   ………………………………………………………………………   132

4-3) اعتبار و پایایی پژوهش   ……………………………………………………………………………….   133

5-3) روش و ابزار گردآوری اطلاعات   …………………………………………………………………….. 134

6-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   …………………………………………………………….. ………. 135

7-3) ضريب اطمينان در پژوهش   …………………………………………………………………. …….. 135

8-3) تعریف نظري و عملي مفاهیم و مقوم‌های پژوهش   ………………………………… …………………. 135

– فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق

1-4) جداول و تحليل توصیفی داده‌ها   …………………………………………………………. ………….. 136

2-4) جداول و تحليل آزمون سؤالات تحقيق   ……………………………………………….. …………….. 151

– فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………….   209

1-5) نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش   ………………………………………………………… …………… 210

2-5) پیشنهادات   ………………………………………………………………………………………… .. 212

3-5) پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………..                        216

4-5) پیشنهادات برای مطالعات بعدی…………………………………………………………………. .             219

چكيده

 

پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین بهره گیری از شبكه‌هاي اجتماعي و گرایش ديني كاربران عضو شبکه های اجتماعی را با بهره گیری از روش پيمايشي مورد مطالعه قرار داده می باشد. اين پژوهش در دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران و در بين دانشجويان رشته­ها و دوره­های مختلف تحصيلی این دانشکده انجام گرفته می باشد.

تحليل يافته‌هاي اين مطالعه كه گرایش ديني كاربران در در پنج حيطه‌ي احساس، باور و اعتقاد،انجام مناسک، پايبندي به ارزش‌ها و اعتقادات ديني مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد نشان از آن دارد که شبکه های اجتماعی به عنوان اساسی ترین رغیب رسانه های سنتی تأثیر مهمی در زندگی امروز اعمال می نمایند و بیش از هر رسانه سنتی برای خود جا باز کرده اند.

به نظر می­رسد پذيرش زندگی و حضور در اين شبکه­ها اجتناب ناپذير می باشد اما با برنامه ریزی نهاد های تصمیم گیر و آسيب شناسی جامع و بهره گیری از همه­ی ظرفيت­های ارتباطی می­توان از آن به عنوان يک فرصت و بستر مناسب در جهت تقويت و نشر ارزش های دینی و مذهبی بهره جست.

1-1مقدمه:

بشر ها در حالی به قرن بیست و یکم گام نهاده اند که ارتباطات جهان را تسخیر کرده و کتاب، رایو، فیلم و ماهواره و اینترنت به گونه ای احوال آنها را به همدیگر پیوند داده می باشد که برای زیستن به دنبال شیوه ها و ابزار های جدید هستند.

یکی از دستاورد های عصر ارتباطات آگاهی یافتن مردم از باور های دینی و گرایش های دینی دیگران می باشد که با از میان رفتن سد ها و فاصله ها بیشاز هر زمان دیگری با ادیان و مذاهب دیگر آشنا هستند. (توفیقی ، حسین: 1390)

بشر امروزی به ویژه نسل جوان به مدد رسانه های جدید ارتباطی، شیوه های متفاوتی را جهت حفظ ارتباط ی خود با دوستان و آشنایان، برقراری ارتباط های جدید و انتشار افکار تجربه می کند.آدمی قدرت این ابزار های ارتباطی را به مقصود تامین نیاز های ارتباطی خود به خدمت گرفته می باشد.

سایت های شبکه ی اجتماعی، مانند رسانه های نوینی هستند که بستر مناسبی برای حفظ روابط آفلاین، ایجاد روابط آنلاین و بسط دادن این روابط به زندگی واقعی فراهم کرده اند.

نتایج تحقیقات نشان داده می باشد که سبک ها و رفتار های ارتباطی کاربران سایت های شبکه اجتماعی از فرهنگ ها و ملل مختلف، به دلیل توجه ها و ارزش های فرهنگی متفاوت فرق دارد. به بیانی دیگر افراد تحت تاثیر فرهنگ های حاکم در جامعه در جامعه ی خود دست به رفتار های ارتباطی در شبکه های اجتماعی آنلاین می زنند.

تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي که به واقعیت انکارناپذیر زندگی بشر امروز تبدیل شده می باشد دنیای نوینی را رقم زده که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از مصداق مهم آن هستند.تکنولوژی های امروز که در عرصه های مختلف نمود خود را به نمایش گذاشته ابعاد مختلف زندگی بشر را در عرصه های دینی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و … تحت تاثیر قرار داده می باشد.

اصولا فناوری همواره زندگی بشر ها را تحت تاثیر قرار داده و بهره برداری از آن هم موجب سادگی امور و در ابعاد گسترده آن بهره گیری موجبا شکل گیری ابعاد پیچیده اجتماعی و فرهنگی می گردد.

اختراع خط، تكنولوژي چاپ، تلگراف، تلفن و تكنولوژي كامپيوتر را مي‌توان در همين راستا ارزيابي كرد؛ چرا كه هر‌يك به نوبه خود با تغييراتي كه به‌همراه آوردند، باعث دگرگوني در زندگي بشر شدند. رسانه‌هاي نوين اطلاعاتی و در رأس آن اينترنت ، موجب نوسازي فرآيندهاي اجتماعی می باشد . اين تکنولوژي تمام جنبه‌هاي زندگی مردم را تحت الشعاع قرارداده می باشد. (جهانگرد، 1384: 3)

هرچند که بشر‌ها به گونه معمول پیش روی هر گونه تغییری مقاومت می‌کنند اما بایستی این مهم را پذیرفت که روبرو شدن با این تغییرات گریزناپذیر می باشد و این مقاومت‌ها نیز شکسته‌خواهد گردید و به همین علت بایستی همواره خود را برای این تغییرات که به سرعت و شتابان نیز شکل میگیرد، آماده کرده و با یک شناخت خوب نسبت به میزان تأثیر هر یک از این تغییرات، اثرات سوء آن را به حداقل ممکن برسانیم. ُ

با رشد شتابان تكنولوژي‌هاي ارتباطات و اطلاعات، به ويژه اينترنت و انتقال پرشتاب فعاليت‌ها به زندگي فردي و جمعي بشر؛ فضاهاي سايبر و محيط‌هاي مجازي، اهميتي روزافزون يافته و مجازي شدن را به نيروي محرك تغيير محيط زندگي بشر و از آن مهم‌تر به عامل اصلي تغيير الگوهاي فكري و رفتاري و به معنايي دقيق‌تر “وجود بشر” تبديل كرده‌می باشد. ( اوحدي، 1380: 9 )

همان‌گونه كه جامعه شناس انگلیسی، آنتوني گيدنز[1] ( 1999 ) ياد‌آور مي‌گردد، هرچه اين تغييرات نه‌تنها ” در بيرون از اينجا ” اتفاق مي‌افتد بلكه ” در اينجا نيز اتفاق مي‌افتد – در خانه‌هايمان و درون سرهاي ما -، و در اينكه ما چگونه دنيا و جايي كه در آن هستيم، مي‌بينيم. بنابراين، ما همه مسؤوليم تا در مورد تجربياتمان از اين تغييرات فرهنگي بيانديشيم و بحث كنيم. واقعيت اين می باشد كه نمي‌توان نسبت به اين تغييرات بي‌تفاوت بود. بنابراين مهم می باشد كه بدانيم كه چگونه اين تغييرات مي‌تواند تعاملات انساني هر روزه‌ي ما را تحت تأثير قرار دهد. مهم‌تر اينكه براي تمام كساني‌ كه وارد دنياي كار مي‌شوند لازم می باشد تا نظرات خردمندآن‌هاي راجع به اينترنت داشته باشند.

( تربتي،1389:12)

کشورهای جهان سوم و در حال توسعه مثل ایران نیز در مسیر رشد تکنولوژیک خود همواره تحت تاثیر این شرایط بودند. از زمان حکومت قاجار و شکست ایران پیش روی قشون روس نیز بکارگیری از فناوری ها در عرصه های مختلف به مقوله اساسی در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی تبدیل گردید.

رشد روزافزون سواد و افزایش مهاجرت های ایرانیان به کشور های اقلیم فرنگ زمینه و بستر روزافزون بهره گیری از فناوری های جدید و همچنین درک دستاوردهای ان سامان در زمینه بهره گیری از قانون و زندگی و سیاسی و اجتماعی مردم اروپا در بلند مدت، منجر به تغيير ذائقه‌ي ارتباطي عموم جامعه می گردد.

انديشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعي و ارتباطات بر اين باورند كه تركيب و همگرايي، فن‌آوري‌هاي ارتباطاتي و تجديد ساختار نظام سرمايه‌داري در دهه‌هاي اخير، سبب گشايش مرحله‌ي تازه‌اي در تاريخ جوامع بشري شده‌می باشد. مرحله‌اي كه با اصطلاحاتي نظير جامعه فراصنعتي[2]، جامعه شبكه‌اي[3]، جامعه اطلاعاتي[4]، جامعه پست‌مدرن[5]، جامعه مجازي[6] و امثالهم توصيف و تبيين شده می باشد. “ويژگي‌هاي اين جامعه نو را مي‌توان پديده‌هايي مانند اقتصاد اطلاعاتي جهاني، هندسه متغير شبكه‌اي، فرهنگ مجاز واقعي، توسعه حيرت انگيز فناوري‌هاي ديجيتال، خدمات پيوسته و نيز فشردگي زمان و مكان، برشمرد”     ( كاستلز، 1380: 15 )

در سال‌های اخير “شبکه‌های اجتماعی مجازی” با سرعتی بينظير گسترش يافته‌اند. پايگاه‌های مجازی مای اسپیس فیس بوک[7] ، فیس بوک[8] ، فایو های[9] ، فرندستر[10] ، یوتیوب[11] ، فیلکر[12] ، اورکات[13] و تویتر[14] مشهورترين اين شبکه‌ها هستند که فضايی جذاب را برای ارتباط شبکه‌ای در فضای مجازی ميان کاربران اينترنت و اکثراً از نسل جوان، فراهم آورده و در مدت زمانی کوتاه به سرعت رشد کرده‌اند. به عنوان مثال FaceBook با در نظر داشتن اعلام خبرگزاری ایسنا تا سپتامبر سال 2012 بيش از یک میلیاردکاربر فعال دارد.(ایسنا، 09/09/1391)

شبکه‌های اجتماعی گرچه به نظر می پاید از ابزارهای ساده برای نوشتن و به اشتراک گذاری اطلاعات بهره می برند اما از چنان جذابیت و تاثیرگذاری در دنیای مدرن برخوردار هستند که میلیون ها نفر هر هفته و هر ماه به برای بهره گیری از این جذابیت ها و خدمات متقابل به عضویت آنها در می آیند.

بي‌شك شبكه‌ي اجتماعي فيس‌بوك را مي‌توان مهمترین شبكه‌هاي اجتماعي دانست که بیش از سایر شبکه ها در خدمت کابران اینترنتی قرار گرفته می باشد . این شبکه چنان تاثیر عمیقی برای کاربران بجا گذاشته می باشد که حضور در آن به به نوعی کلا و وجاهت اجتماعی در بین نخبگان و همچنین عامه مردم تبدیل شده می باشد و يكي از راه‌هاي برقراري ارتباط با دوستان، همكاران و آشنايان مي‌باشد.

با نفوذ بيشتر اين شبكه در بين ايرانيان هر چند در آغاز با تقويت ابعاد عاطفي و احساسي بيان شده بود، اما از طريق و نوع رويه خود شبكه‌ي فيس‌بوك مي‌توان حدس زد كه تغييراتي در اين رويه انجام‌گرفته و خواهدگرفت. شركت فيس‌بوك با ورود كاربران ايراني، افغاني و تاجيكي تصميم به اضافه كردن زبان فارسي به جمع زبآن‌هاي اين سايت گرفت، هر چند كه هنوز در جمع كاربران فارسي‌زبان كمتر بهره گیری مي‌‌گردد(مزینانی، کاظم 1389 دانشگاه سوره).

يكي از مهم‌ترين ابعاد زندگي بشر كه از اين پديده تأثيرات عميقي را پذيرا خواهد گردید، بعد دینی و گرایش دینی می باشد. دین[15] يكي از مهم‌ترين مسائل جوامع مي‌باشد. بي‌گمان مي‌توان گفت كه دین از نيازهاي رواني بشر و پيش‌نياز هر گونه زندگي جمعي می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از سوي ديگر امروزه جنبه‌هاي گوناگون مسأله‌ي دین از سوي متفكران و نظريه‌پردازان اجتماعي مورد توجه قرار گرفته می باشد. شرايط كنوني ارتباطات جهاني، توسعه و رشد تكنولوژي‌هاي مختلف، رويارويي مداوم فرهنگي و … سبب شده می باشد كه مسأله‌ي هويت در ابعاد مختلف به موضوعي كانوني در بررسي‌هاي اجتماعي تبديل گردد. انقلاب اطلاعات و گسترش روز افزون تکنولوژی های ارتباطاتي نظیر شبکه های ماهوارهای و اینترنتی تاثيرات بسیاری بر شئون اجتماعی،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در جوامع جدید گذاشته می باشد به نحوي كه بسياري از انديشمندان همچون امانوئل كاستلز و يا فرانك وبستر از پديده اي به نام جامعه شبكه اي در دوره معاصر ياد كردند.

در این بین، شبكه‎‎‌هاي اجتماعي مجازي كه نسل جديدي از وب سايت‌هاي اينترنتي هستند،كاربران اينترنتي را حول محور مشتركي به صورت مجازي گرد هم جمع كرد و جوامع آنلاين را تشكيل داد.

شبكه‎‎هاي اجتماعي زيادي با موضوعاتي از قبيل انگيزه‎‎هاي حرفه‎اي و شغلي، دوست­يابي، علايق مشترك در حوزه‎‎هاي مختلف (سينما، ورزش، موسيقي)، زبان مشترك، مليت مشترك، دين مشترك و غيره در فضاي مجازي فعال هستند و هر كدام ميليون‏‎ها كاربر اينترنتي را جذب كرده اند. آمار‎هاي مربوط به رفتار كاربران اينترنتي نشان مي دهد، گرايش به سايت ‎هاي شبكه اجتماعي در سراسر دنيا همچنان رو به رشد می باشد و اين سايت‌‎ها در آينده فضاي مجازي و حتي فضاي بيرون از نت تأثیر بيشتري خواهندداشت.

اما آن چیز که باعث شده می باشد، چنین موضوعی در این مجال مطالعه گردد،آن می باشد که این شبكه‎‎هاي اجتماعي در سال­‎هاي اخير در زندگي آنلاين و آفلاين كاربران اينترنتي آن‎چنان تأثيرگذار بوده‌اند كه شكل‌‎هاي ارتباطات اجتماعي نيز از اين رسانه‎‎هاي جديد تأثير پذيرفته می باشد. بهره گیری از این شبکه ها توسط معترضان سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، حقوق بشر و …آن را از ابزاری که فقط کارکرد تفریحی و دوست یابی داشته، خارج ساخته می باشد و به ابزاری برای پیگیری نیازهاي مهم زندگی بشری تغییر داده می باشد.

از اين رو، مطالعه علمي درمورد شبكه‎‎هاي اجتماعي در مراكز دانشگاهي و پژوهشي مورد توجه قرار گيرد. در كنار دانشكده‎‎هاي علوم كامپيوتري كه نخستين كار‎هاي پژوهشي درمورد شبكه‎‎هاي اجتماعي در آن‎‎ها آغاز شده می باشد، مباحث مربوط به شبكه‎‎هاي اجتماعي در حوزه‎‎هاي علوم سياسي، علوم اجتماعي، علوم ارتباطات، روان شناسي، مطالعات فرهنگي و غيره مورد توجه قرار گرفته می باشد.

مانند مسائل اساسی شکل دهنده زندگی هر انسانی، داشتن تعريفی از خود، از معنای زندگی، هدف در زندگی و… می باشد و با نگاهی اجمالی به معارف دينی می‌بينيم که يكي از کارکردهای اصلی دين در زندگی اين می باشد که با دادن جهان‌بيني الهی، معنا و هدف نهايی زندگی را برای بشر تبيين می کند و غايت مسير حرکت او را نشان می‌دهد. حال اگر معنا و غايت زندگی فرد بر اساس جهان‌بيني دينی شکل گرفت، ديگر ابعاد زندگی فرد مثل ( شغل، جنسيت و…) به عنوان واسطه‌های دستيابی به آن هدف و در راستای آن معنا و غايت نهايی، جهت‌دهی خواهدشد. وقتی فرد، جهان‌بيني الهی پیدا می کند و مبداء و مقصد خود را می‌داند و پی می‌برد که برای چه آفريده شده‌می باشد و غايت آفرينش او چيست؛ می‌تواند در مورد ساير مسائل زندگی بهتر تصميم بگيرد. بنابراين، به‌نظر می‌رسد زندگی دينی در مرتبه‌ای بالاتر از ساير ابعاد زندگی قرار دارد و می‌تواند در شکل‌گيری ساير ابعاد هويتي فرد، تأثیر اساسی ايفاکند.

شايد بتوان گفت، گرایش دينی و همچنین هویت دینی از مهم‌ترين عناصر ايجادكننده‌ي همگنی و همبستگی اجتماعی در سطح جوامع می باشد که طی فرايندی با ايجاد تعلق خاطر به دين و مذهب در بين افراد جامعه، تأثیر بسيار مهمی در ايجاد و شكل‌گيري هويت جمعی دارد و به تعبیری عمليات تشابه‌سازی و تمايزبخشی را انجام می‌دهد. به گونه مثال دين اسلام و مذهب شيعه، به گونه هم‌زمان ضمن ايجاد تشابه دينی در بين افراد جامعه‌ي ايران، آن‌ها را از ساير اديان جدا می‌سازد. در جامعه‌ي ايران برخلاف ساير جوامع (که به دنبال حاشيه‌ای کردن دين و برانداختن دينداران از اريکه قدرت و منزوی کردن آنان هستند)، با بهره گیری از نيروی مذهب در پنج قرن گذشته، حداقل سه انقلاب تمام‌ عيار را سامان داده‌اند. نخستين حرکت‌ها در سال 880 شمسی با انقلاب صفويان برپايه‌ي مذهب تشيع، دومين حرکت در سال 1285 شمسی با رهبری علمای طراز اول شيعه در انقلاب مشروطه و آخرين هم در انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی با رهبری و هدايت مرجعيت شيعی شکل گرفت. (گودرزی، 1387: 50 )

در جامعه‌ي ما با در نظر داشتن آمار ارائه شده از سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 از سوی مرکز آمار ایران به دليل آنكه جوانان (علي‌الخصوص دانشجويان) درصد بالايي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند؛ اين مسأله در ارتباط با اين قشر فرهيخته و آينده‌ساز كشور اهميتي دو چندان مي‌يابد؛ چرا كه چنين قشري در هر جامعه‌اي به لحاظ برخورداري از توان و انرژي فراوان قادر می باشد تأثير تعيين‌كننده‌اي بر آينده‌ي جامعه بگذارد.

اینترنت نیز یک پیشرفت مثبت در زندگی بشر ها بوده می باشد. با ورود آن ارتباطات آسان تر شده می باشد و انواع خدمات به وسیله آن صورت میگیرد. ما اسلام رو به عنوان دینی موافق با پیشرفت و علم قبول کردیم پس اسلام با اینترنت مخالف نیست.

اینترنت نیز به عنوان یک دنیای مجازی وجه های مثبت و منفی بسیاری دارد که اگر بخواهیم مقایسه کنیم در نهایت به نتیجه ای هم نمیرسیم زیرا معیارها متفاوت می باشد.

مسئله جالبی که میتوان عنوان نمود این می باشد که هرچه به جلوتر می رویم مشخص شدن افراد با ایمان به خدا و دین بیشتر می گردد.

اینترنت به عنوان یک دستاورد بزرگ به افراد امکان انواع فعالیت ها را میدهد ، افرادی به دنبال یادگیری هستند و برای آموختن به سراغ اینترنت می طریقه و افراد دیگر با هدف تفریح و یا کار و سرگرمی به چت می پردازند پس در اصل میتوان اینترنت را به عنوان یک آزمایش برای بشر ها در نظر بگیریم.

مجتبی عباسی قادی در كتاب “تاثير اينترنت بر هويت ملي”، ديدگاه صاحب‌نظران و انديشمندان را در خصوص اثرات و تبعات ناشي از اينترنت به گونه عام و تأثيرات هويتي آن به گونه خاص، به سه دسته کلي تقسيم کرده‌می باشد: دسته‌ي اول که ديدگاه آن‌ها به جبرگرايي معروف می باشد، اينترنت را ساختاري عيني و بيروني و متصلب فرض مي‌کنند که در چارچوب آن ذهنيت افراد شکل مي‌گيرد و کاربران آن را در سيطره‌ي خود قرار مي‌دهند و جبري را بر آن‌ها تحميل مي‌کنند. دسته‌ي دوم که ديدگاه آن‌ها به اراده‌گرايي معروف می باشد، اينترنت را صرفاً به عنوان يک رشته امکانات محض در جهت تواناسازي فرد براي گردآوري انبوه اطلاعات و رشد کثرت‌گرايي مي‌دانند. و بالاخره دسته‌ي سوم که ديدگاه آن‌ها به تکنورئاليسم معروف می باشد، رويکرد بينابيني دارند؛ يعني آن‌ها در عين اينکه ابعاد هستي شناختي فن‌آوري اينترنت را ناديده نمي‌گيرند، اما عقیده دارند که اين فن‌آوري تعيين کننده‌ي نهايي نخواهد بود. به بيان ديگر، آن‌ها در عين اينکه ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي اينترنت را در نظر دارند، به آزادي اقدام کاربران نيز توجه دارند.

ابزار و وسایل ارتباطی همچون کامپیوتر، اینترنت و شبکه های اجتماعی امکانات جدیدی فراهم کرده می باشد که می توان از آن برای تبلیغ دین بهره گیری نمود.

بر اساس نظرسنجی موسسه بین المللی نظرسنجی زاگبی که به سفارش کلیسای کاتولیک درمورد میزان معتقدان به مذهب انجام شده می باشد، در طول پنج سال گذشته میزان افرادی که به خدا و مذهب و پیغمبر اعتقاد دارند، چهار درصد افزایش یافته می باشد.(سخنرانی، دکتر پارسا عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، 1390)

بر اساس همین نظرسنجی حجم مطالب مربوط به امور متافیزیک در مطالب آنلاین در چهار سال اخیر تقریبا سی درصد افزایش یافته می باشد و اختصار اینکه نمی توان گرایش روز افزون بهره گیری از مباحث مذهبی را در فضای واقعی، وب و ماهواره ای انکار نمود.

بعضی از افراد با بهره گیری از این فضا به تحریف مباحث و مبانی دینی می پردازند، از این رو لازم می باشد، علما و طلاب در این فضا حضور یابند و به مقابله با این تحریفات بپردازند.

از طریق فیس بوک به میزان زیادی از اطلاعات درمورد بهره گیری کنندگان این سایت به ویژه در جهان عرب و اسلام بهره گیری می گردد اما بر اساس دیدگاه کارشناسان مسائل اجتماعی این امکانات و اطلاعات و به اشتراگ گذاری اطلاعات از طریق این سایت و ساینت های مشابه با چه هدفی انجام می شود.

هر کسی با امکانات فیس بوک آشنا باشد، از این که این امکانات به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می گیرد متعجب می گردد، از این رو به راحتی می توان دریافت پشت این ظاهر زیبا و فریبنده اغراض دیگری هست.

وقتی که کاربر روبروی شما درمورد مسایل به عنوان مثال جنس مخالف با شما صحبت می کند پس نمی توان به وی شبهه سیاسی داد از این رو فضا کاملا برای هرگونه جاسوسی آماده می باشد. این درحالی می باشد که دست اندرکاران چنین سایت های شبکه‌ای از این گفتگو به عنوان ابزاری برای رسوخ در درون روان بشر مقابل خود بهره گیری می کند.

تعداد صفحه : 231